základní umělecká škola zuš

Historie

Komorní orchestr města Blanska je amatérské hudební těleso, které spatřilo světlo hudebního světa již v únoru 1978. Stalo se tak na popud blanenských hudebníků MUDr. Jaromíra Kratochvíla, PhMr. Jaroslava Sopoucha a tehdejšího ředitele LŠU Vlastimila Hemzala. Těmto vzácným pánům se podařilo nadchnout pro svůj záměr hudebníky z Blanska i jeho okolí. S žádostí o dramaturgickou spolupráci a doporučení prvního stálého dirigenta se obrátili na metodického vedoucího, Dr. Zdeňka Zouhara z brněnské JAMU.

A tak mohl být 10. ledna 1979 orchestru představen jeho první dirigent, dřívější absolvent JAMU v oboru skladby a dirigování – Jaroslav Svoboda. V základním obsazení byl orchestr smyčcový, další nástroje mohly být případně doplňovány podle jednotlivých projektů a tento systém je dodržován dodnes.

Za 18 let působení Jaroslava Svobody v KOMB dosáhl orchestr svých největších úspěchů. Díky jeho nevšední aranžérské schopnosti a za výrazné podpory uměleckého vedoucího Jaromíra Kratochvíla vytvořil bohatý repertoár tělesa. Uváděna byla díla starých hudebních mistrů, našich klasiků a skladatelů současných, spjatých s blanenským krajem a městem. Svědčí o tom i úspěšná nahrávka Blanenské svity v (tehdy) Československém rozhlasu Brno. Dílo z pera hudebního skladatele Zdeňka Zouhara autor věnoval komornímu orchestru a též městu Blansku.

Pod taktovkou Jaroslava Svobody se orchestr prezentoval nejen v Blansku, ale též na festivalech, hudebních přehlídkách a koncertních pódiích v Jaroměřicích, Náměšti nad Oslavou, Třebíči, Luhačovicích, Frýdku-Místku, Šumperku, Humpolci, ale také v italském Scandianu a rakouském Mürzzuschlagu. V té době též s Komorním orchestrem města Blanska koncertovala řada významných instrumentálních sólistů, jako Jiří StivínVítězslav Drápal – flétna, Jan Broda – trubka, Adolf Sýkora, Pavel Wallinger, Jiří Novotný – housle, Vítězslav Winkler – hoboj, Jiří Hošek – violoncello a další sólisté obdobně zvučných jmen.

V roce 1997 se však Jaroslav Svoboda pro nemoc s orchestrem rozloučil.

Pomyslnou dirigentskou štafetu následně převzal Pavel Šnajdr, tou dobou posluchač JAMU, který byl rovněž sbormistrem brněnského smíšeného pěveckého sboru Lumír. V této souvislosti vznikla úzká spolupráce mezi těmito dvěma tělesy, která trvala až do roku 2001. O rok dříve byla činnost orchestru oceněna Cenou města Blanska za kulturu.

Před svým odchodem předal Pavel Šnajdr orchestr Gabriele Piszkalikové–Tardonové, taktéž studentce dirigování JAMU, která již měla dirigentské zkušenosti s velkými hudebními tělesy, a nad blanenským orchestrem vládla svými gesty dvě koncertní sezóny.

V roce 2003 se stal dirigentem KOMB Jakub Žídek, rovněž posluchač katedry dirigování JAMU, který s blanenským orchestrem pracoval až do roku 2005, kdy předal taktovku svému spolužákovi, nadanému muzikantovi z Bratislavy, Gabrielu Rovňákovi, který vedl těleso až do roku 2009. Gabriel Rovňák už během svého působení v Blansku prokázal vedle dirigentských schopností také žánrovou všestrannost. I když v popředí jeho zájmu je hudba klasická a barokní, uvedl s komorním orchestrem i soudobé skladatele – Luboše Bernátha a jeho Divertimento preludio, a Petera Breinera s jeho úpravami skladeb populární skupiny Beatles pro smyčce, nazvané Beatles – Concerto Grosso. Provedení mělo u publika velmi příznivý ohlas.

Od koncertní sezony 2009/2010 se vedení orchestru ujal talentovaný violoncellista a dirigent, student Konzervatoře Brno a laureát mnoha soutěží v oboru hra na violoncello, Robert Kružík, po kterém taktovku převzal sólohráč na anglický roh Filharmonie Brno a vyhledávaný dirigent, Zdeněk Nádeníček, který s KOMB spolupracuje od koncertní sezóny 2010/2011. V témže roce vznikla spolupráce blanenského orchestru s Chrámovým pěvěckým sborem Slušovice, která přinesla spoustu zajímavých koncertních příležitostí a umožnila provedení děl Jiřího Pavlici (Missa brevis), Antonia Vivaldiho (Gloria) a F. X. Brixiho (Missa pastoralis). Od roku 2010 se KOMB opakovaně účastní národního festivalu neprofesionálních komorních těles "SETKÁNÍ" v Olomouci.

V roce 2012 se KOMB zapojil do projektu RAMPA pořádaného Českým rozhlasem k podpoře činnosti neprofesionálních umělců.

Zřizovatelem KOMB je od počátku jeho vzniku Kulturní středisko města Blanska.