základní umělecká škola zuš

Dirigenti

Zdeněk Nádeníček

Zdeněk Nádeníček (2010–dodnes)*

V letech 1985–1991 studoval hru na hoboj na brněnské konzervatoři ve třídě prof. Vítězslava Winklera. Ve studiu pokračoval na JAMU v Brně u prof. Josefa Bartoníka. Během studií získal četná ocenění a titul laureáta na domácích interpretačních soutěžích (Soutěž konzervatoří, Duškova soutěž, Chomutov, Amati Kraslice). V roce 1991 se stal členem brněnské filharmonie jako sólo hráč na anglický roh. Je vyhledávaným interpretem soudobé hudby a jako hráč na anglických roh uvedl několik premiér českých i zahraničních autorů, z nichž některé byly zaznamenány pro Český rozhlas. V roce 2006 v premiéře uvedl skladbu brněnského autora Pavla Zemka ,,Concertino pro anglický roh“ a orchestr, za doprovodu Filharmonie Brno pod taktovkou Christopha Campestriniho. Dílo bylo zaznamenáno Českým rozhlasem, a nahrávka získala ocenění na festivalu soudobé hudby v Paříži. Od roku 1995 vyučuje na SZUŠ, v letech 2005–2009 působil též jako pedagog na JAMU. Od roku 2013 je pedagogem hry na hoboj na konzervatoři v Brně. Je členem Foersterova dechového kvinteta, souboru pro soudobou hudbu Ars Incognita a komorního orchestru Czech Virtuosi, se kterým spolupracuje též jako dirigent. V roce 2005 začal studovat dirigování u prof. Stanislava Kummera v Brně a studium ukončil v roce 2010 absolventským koncertem s orchestrem brněnské konzervatoře. V roce 2007 a 2008 byl angažován jako hlavní dirigent mistrovských kurzů v Bielu (Švýcarsko), spolu s Filharmonickým orchestrem České Budějovice. V roce 2011 dirigoval Kammerorchestr Koln v rámci projektu ,,Sommerfestspiele in Deutschland“. V roce 2012 debutoval jako dirigent v Japonsku ( Fuji), a v roce 2014 v Ósace s orchestrem Czech virtuosi. Od roku 2010 zastává funkci dirigenta Komorního orchestru města Blanska a od roku 2014 je dirigentem orchestru Konzervatoře Evangelické Akademie v Olomouci.

Robert Kružík

Robert Kružík (2009–2010)*

Narodil se v hudebnické rodině v Brně. Na violoncello začal hrát v šesti letech jako soukromý žák profesora Bedřicha Havlíka. Po jeho smrti se stal studentem Miroslava Zichy na konzervatoři v Brně, v jehož třídě je dodnes. Ve čtrnácti letech začal navštěvovat soukromé hodiny dirigování u Evžena Holiše, který ho připravil na konzervatoř, kde je v současné době studentem ve třídě Stanislava Kummera. Zúčastnil se několika mezinárodních violoncellových soutěží – Heranova violoncellová soutěž v Ústí nad Orlicí 2001, 2003, 2005, Soutěžní přehlídka konzervatoří Teplice 2005, 2008 (1. místo), Concertino Praga 2007, Violoncellová soutěž Liezen (Rakousko) 2008, Junior Prague Note 2003 (3. místo) a Dotzauerovy violoncellové soutěže v Drážďanech 2005, 2009, kde získal také 3. místo. Absolvoval mistrovské kurzy u Václava Horáka, Jozefa Podhoranského, Miroslava Petráše, Jiřího Bárty a Raphaela Wallfische. Je členem Moravského komorního orchestru a Matysova kvarteta. V minulém roce debutoval jako solista s Filharmonií Brno a Filharmonií Zlín. V současné době studuje šestým rokem Konzervatoř Brno v oborech violoncello a dirigování. Stojí v čele Komorního orchestru města Blanska a Helfertova orchestrálního sdružení v Brně.

BcA. Gabriel Rovňák

Gabriel Rovňák (2005–2009)*

Poslucháč Janáčkovej akadémie múzických umění v Brně, rodák z Bratislavy. Počas svojej dirigentskej praxe spolupracoval s mnohými orchestrami (Moravská filharmonie Olomouc, Filharmonie B. Martinů Zlín, Janáčkův akademický orchestr, Solamente naturali, Collegium Baroque, Orchester Konzervatória v Bratislave…) a speváckymi zbormi (Bratislavský chlapčenský zbor, detský zbor Primavera Brno, zbor Canens, Musica Nova…). Od koncertnej sezóny 2004/2005 zastával 4 sezóny post dirigenta Komorního orchestra města Blansko. Počas štúdií na JAMU naštudoval niekoľko operných predstavení a premiéroval skladby súčasných skladateľov. Teraz pôsobí aj ako asistent dirigenta Bratislavského chlapčenského zboru, s ktorým sa prezentoval v európskych i zámorských krajinách. Pripravil vzdelávací rozhlasový cyklus, ktorý bol odvysielaný Slovenským rozhlasom a stál pri vzniku občianskeho združenia pre súčasnú hudbu SOOZVUK.

Jakub Žídek

Jakub Žídek (2003–2005)*

Absolvoval ZŠ Ilji Hurníka v Opavě s rozšířenou výukou hudební výchovy. Současně navštěvoval ZUŠ Václava Kálika v Opavě, kde se devět let učil hře na klavír a tři roky hře na varhany. V roce 2001 úspěšně zakončil čtyřleté studium hry na varhany na Janáčkově konzervatoři v Ostravě. Následující dva roky navštěvoval Pedagogickou fakultu Ostravské univerzity a ukončil tři semestry studijního programu Učitelství hudební výchovy pro střední školy a sbormistrovství ve třídě prof. Lumíra Pivovarského. Úspěšným přijetím na Janáčkovu akademii múzických umění v roce 2003 započal studium tříletého bakalářského oboru Dirigování orchestru, který roku 2006 ukončil Státní závěrečnou zkouškou. V současné době pokračuje ve studiu na JAMU v magisterském studijním programu. Již po dobu osmi let pracuje jako korepetitor a asistent sbormistra u dvou dětských pěveckých sborů v Opavě, Cvrčci a Domino. V letech 2003 až 2005 působil jako dirigent Komorního orchestru města Blanska. Dirigoval Moravskou filharmonii Olomouc, Filharmonii Bohuslava Martinů Zlín, Brněnskou filharmonii, Janáčkův akademický orchestr, Janáčkovu filharmonii Ostrava, Univerzitní studentský orchestr IPUS v Ostravě, orchestr Slezského divadla v Opavě a orchestr Národního divadla v Brně. V současnosti působí též jako pedagog na Církevní konzervatoři v Opavě.

Gabriela Tardonová

Gabriela Tardonová (2001–2003)*

Gabriela Tardonová (nar. 1975) patří v současné době mezi nejvýraznější dirigentské osobnosti mladé české hudební generace. Dokázala se prosadit v tradiční mužské konkurenci jako žena dirigentka a stala se vyhledávanou interpretkou především moderní a soudobé hudby. Hudební zkušenosti začala sbírat v pěti letech v dětském pěveckém sboru Permoník. Vystudovala dirigování sboru na Ostravské univerzitě a poté dirigování orchestru na Janáčkově akademii múzických umění. Své vzdělání si doplňovala také v zahraničí v rakouském Grazu na Universität für Musik und darstellende Kunst. Je vítězkou mezinárodních soutěžních dirigentských kurzů v Ostravě. Za poměrně krátkou dobu svého uměleckého působení spolupracovala s význačnými tělesy jako je Státní filharmonie Brno, Janáčkova filharmonie Ostrava a Moravská filharmonie Olomouc. V současné době se věnuje vedle tvorby symfonické a koncertní i opernímu žánru 20. a 21. století.

Pavel Šnajdr

Pavel Šnajdr (1997–2001)*

Dirigent Pavel Šnajdr absolvoval na JAMU v Brně obory kompozice a dirigování. Byl členem skladatelského sdružení Bezmocná hrstka a za své skladby byl dvakrát oceněn ve skladatelské soutěži Generace. Soustavně se věnuje interpretaci soudobé hudby a s brněnským souborem Ars incognita uvedl na 40 premiér skladeb současných autorů, z nichž některé nahrál na CD. V roce 2001 měl soubor samostatný koncert na festivalu Pražské jaro a v roce 2005 v rámci festivalu Pražské premiéry ve Dvořákově síni Rudolfina. V letech 2001–2008 byl Pavel Šnajdr v angažmá v Divadle J. K. Tyla v Plzni, kde kromě operního repertoáru (úspěšná premiéra Verdiho Nabucca) nastudoval také baletní představení, a to jak díla klasická, tak moderní (světová premiéra baletu Zahrada podle stejnojmenné knihy Jiřího Trnky na hudbu Zbyňka Matějů). Pravidelně spolupracuje se Severočeskou filharmonií Teplice (mimo jiné poloscénické provedení Beethovenovy opery Fidelio) a s Filharmonií Hradec Králové. V letech 2004–2007 byl angažován v Národním divadle Brno, s nímž se zúčastnil japonského turné s operou N. Rimského-Korsakova Mozart a Salieri. V květnu a červnu 2007 uskutečnil několik záskoků baletních představení v Brně (S. Prokofjev: Romeo a Julie, A. Ch. Adam: Korzár, P. I. Čajkovskij: Labutí jezero, L. Minkus: Bajadéra, L. Delibes: Sylvie) a v Národním divadle v Bratislavě (A. Ch. Adam: Korzár). V sezoně 2007 byl přizván jako host ke spolupráci ve Státní opeře Praha, kde nejprve převzal dirigování Čajkovského Labutího jezera a v dubnu 2008 zde nastudoval světovou premiéru baletu Fantom Opery autorů P. Maláska a L. Vaculíka. Od sezony 2008/2009 vstoupil ve Státní opeře Praha do stálého angažmá jako dirigent baletních představení vedle Labutího jezera a Fantoma Opery diriguje také Smetanovu Mou vlast a Prokofjevovu Popelku.

Jaroslav Svoboda

Jaroslav Svoboda (1979–1997)*

Významný hudební pedagog a dlouholetý dirigent Komorního orchestru města Blanska nás opustil po dlouhé nemoci dne 23. října 2010 ve věku 90ti let.

František Hlaváček

František Hlaváček (1978–1979)*

* roky označují dirigentské období v Komorním orchestru města Blanska